Argumen Pentingnya Negara Mewajibkan Vaksinasi Covid-19

Islamina.id – SYARIAT Islam dan hukum-hukumnya dicirikan dengan banyak keistimewaan, di antaranya: tidak menyusahkan, tidak memberatkan, memberikan kemudahan, moderat, dan toleran. Allah Swt. telah memberikan keringanan bagi apa-apa yang diharamkan atas hamba-hamba-Nya, dan menggugurkan apa-apa yang diwajibkan atas mereka. Semua ini adalah rahmat, nikmat, dan kemurahan dari Allah kepada hamba-hamba-Nya.

Baca Selengkapnya